//
archives

uplinguistics

uplinguistics has written 63 posts for UP Department of Linguistics

13th Philippine Linguistics Congress (13PLC)

13th Philippine Linguistics Congress (13PLC)

Foreign Language Summit 2017

[WORKSHOP] Lexicography Workshop

For the registration instructions, please check https://uplinguistics.wordpress.com/linguistics/ .  For those needing an invitation, kindly e-mail your request to lingg@kssp.upd.edu.ph.

[LECTURE] Beyond Definitions

Pahayag ng Departamento ng Linggwistiks ukol sa Pagtatatag ng Confucius Institute sa Unibersidad ng Pilipinas – Diliman

PAHAYAG NG DEPARTAMENTO NG LINGGWISTIKS UKOL SA PAGTATATAG NG CONFUCIUS INSTITUTE SA UNIBERSIDAD NG PILIPINAS-DILIMAN Lingid sa kaalaman nang nakararami sa Unibersidad, napirmahan na ang isang kasunduan na magbibigay-daan sa pagtatayo ng sangay ng Confucius Institute sa ating Unibersidad noon pang Disyembre 7, 2014. Naging mailap din ang impormasyon tungkol sa isinagawang pagpapasinaya rito noong … Continue reading

Road to 100: Ninety-Three

JLPT Review Classes 2015

93 Years of UP Department of Linguistics

The UP Department of Linguistics is celebrating its 93rd Anniversary this whole month of August 2015. Everyone is invited to attend the events of the Department. These events are free and open to the public.

2S2020-21

2nd Semester, (2020-21)2020/03/01