//
you're reading...
Uncategorized

Pagbati

pagbati (javier)

Pagbati kay Asst. Prof. Jem R. Javier! Si Asst. Prof. Javier ay manunungkulang bilang Tagapangulo ng Departamento ng Linggwistiks hanggang Disyembre 2021.

Pasasalamat kay Asst. Prof. Farah C. Cunanan sa kanyang paglilingkod bilang Tagapangulo ng Departamento ng Linggwistiks (Enero 2016-Disyembre 2018).

Discussion

Comments are closed.

2S2020-21

2nd Semester, (2020-21)2020/03/01
%d bloggers like this: