//
home

Latest Post

Pahayag ng Departamento ng Linggwistiks ukol sa Pagtatatag ng Confucius Institute sa Unibersidad ng Pilipinas – Diliman

Pahayag ng Departamento ng Linggwistiks ukol sa Pagtatatag ng Confucius Institute sa Unibersidad ng Pilipinas – Diliman

PAHAYAG NG DEPARTAMENTO NG LINGGWISTIKS UKOL SA PAGTATATAG NG CONFUCIUS INSTITUTE SA UNIBERSIDAD NG PILIPINAS-DILIMAN Lingid sa kaalaman nang nakararami sa Unibersidad, napirmahan na ang isang kasunduan na magbibigay-daan sa pagtatayo ng sangay ng Confucius Institute sa ating Unibersidad noon pang Disyembre 7, 2014. Naging mailap din ang impormasyon tungkol sa isinagawang pagpapasinaya rito noong … Continue reading

Events

UP Department of Linguistics Events

UP Department of Linguistics

SEALS 26

26th Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics SocietyMay 26th, 2016